Bác sĩ già số hưởng và những em bệnh nhân xinh xắn, nóng hừng hực mà mẹ liên tục nhấp nhổm vận động mạnh nên cả người vã mồ hôi, Dương thử vỗ vào mông mẹ xem phản ứng thì bất ngờ kết quả nó nhận được là mẹ xoay người đưa mông về phía nó rồi tiếp tục nhấp, hóa ra mẹ cũng như các dâm nữ trong truyện sex nó hay đọc chỉ cần vỗ mông là hiểu ý đổi tư thế, Bệnh nhân quá ngon làm bác sĩ không kiềm chế được nó sướng cười hềnh hệch. Mẹ Hân gia tăng nhịp nhấp lúc đầu nó còn hỗ trợ nhưng mẹ cuồng nhiệt quá nó đưa hai tay ra sau.