Chồng yếu sinh lý nên nhờ bạn địt hộ vợ mình, trưng của người con trai đang ở giữa đùi mình, điều đó làm cô mừng rỡ ra mặt. Được thể Hà càng lấn tới hơn. Hiếu bối rối vội đẩy Hà ra, Chồng yếu sinh lý nên nhờ bạn địt hộ vợ mình rồi bỏ chạy. Hà không buông tha quyết bám theo chàng. Hiếu đang chạy giữa chừng, đột nhiên dừng phắt lại làm Hà có cơ hội từ phía sau ôm chầm lấy Hiếu. Hà thỏ thẻ: – Sao rồi… Suy nghĩ lại rồi phải hông? Để con gái người ta chủ động hoài vậy? Hà đang nói bị Hiếu ra dấu bảo dừng lại, anh chàng chỉ cho.