Chuyến du lịch sung sướng cùng vợ đồng nghiệp Honoka Mihara vắng chồng , Hằng đi, mạnh mẽ kéo hắn đi cùng, nói là không cần lo vấn đề tiền, bọn họ sẽ hỗ trợ giải quyết. Trước đó Chu Hằng chưa từng kết giao bè bạn, Kế hoạch làm thịt vợ đồng nghiệp Honoka Mihara nõn nà bốn người này thật lòng thật ý, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải đáp ứng. Về phần nguyên nhân hắn vào dãy núi Bình Thiên, bốn người Chư Chí Hòa tự nhiên đã sớm hỏi, cho nên mới bảo không cần lo vấn đề tiền bạc. Đương nhiên, Chu Hằng tuyệt đối sẽ không