Đi làm chỉ để được đụ vợ cấp dưới Shiramine Miu lồn hồng chị… dáng chị ngon vậy… nhìn thôi sao chịu nổi… Phương chỉ giật mình thôi chứ cũng chẳng hẹp lòng cấm cản hai bàn tay sờ mó. Cô nói: – Em đó nha Đạt… lên đây có lo học hành không hay suốt ngày chỉ nghĩ chuyện gái gú… làm hư lây cả Toàn luôn rồi. Đạt cười đáp: – Không có đâu chị… chuyện nào ra chuyện đó… chuyện ăn chơi… chuyện học hành tụi em đảm bảo lắm đó nha… Toàn không nói gì chỉ mim chi với vẻ đồng thuận câu nói vừa rồi của Đạt. Phương tính nói gì nữa với hai anh chàng thì chỉ biết kêu ứ lên