Đi trộm được địt vợ đồng nghiệp Riho Fujimori dâm dục, mời mà đến: – Sao chú không tới sớm sớm mà để tối thui mới qua vậy chú ba? Ba Gà không trả lời bà Mẹo mà chỉ nhếch mép cười bí hiểm. Dĩ nhiên gã qua đây giờ này là có lý do chứ không phải tự dưng mà gã mò tới chỉ để mượn bình phun thuốc trừ sâu. – Ủa chị tắt đèn chi vậy chị Mẹo? Ba Gà nhìn bà Mẹo lom lom, Lên đỉnh cùng vợ đồng nghiệp Riho Fujimori khát tình miệng cười hềnh hệch ra vẻ đang khoái chí lắm. Bà Mẹo thấy vậy liền gắt: – Chú đừng có suy nghĩ bậy.