Em chồng số hưởng được chị dâu cho địt, lắm đâu, Chị dâu lén lút lẻn sang ngủ cùng em chồng và cái kết quan trọng nhất là cái mồm, hót hay là các em ấy tự dạng chân ra thôi. Mấy anh em cười ha hả với nhau thì thằng Lâm hỏi Công: – Chú mày cứ phải thử. Kiểu gì cũng được, mai có quả khánh thành một đại lý thuộc chi nhánh dưới này đấy. Kiểu gì chẳng có gái xinh. Nghe thằng Lâm nói, thằng Công vôi xua tay… – Thôi thôi anh ơi… ở cái xứ xa xôi này thì móc ra gái xinh hả anh. Không có chuyên nghiệp như ở trên thủ đô như anh.