Em giúp việc mới lớn gạ gẫm ông chủ ngoại tình, hôm nay say ác thế nhỉ. – Gần nửa thùng bia thì chẳng say, Ngoại tình cùng em giúp việc mới lớn em là em cũng phê rồi đây này. Tôi chỉ cười vì tí nữa kiểu gì cũng thịt được em này. Hạnh uống bia xong thì hai gò má ửng hồng lên. Làn da vốn trắng nay có tí bia vào ửng hồng nên trông càng đẹp hơn. Hạnh để thằng Công nằm ườn ra ghế rồi hỏi tôi: – Nhà anh nuôi nhiều chim lắm à? Tôi cười rồi bảo: – Cũng chỉ vài con thôi em, có con “cánh cụt” nuôi mãi không lớn!.