Hiếp dâm nữ lớp trưởng Mizuki Yayoi lồn đẹp đứng lên rồi chép miệng nói: – Tui tìm kỹ lắm rồi… không thấy đâu hết trơn… Miệng gã nói bô bô còn tay cầm đèn pin thì làm như vô tình gã rọi ánh đèn vào ngay cái vú tròn căng như quả bưởi non của bà Mẹo. Thấy vậy bà Mẹo liền gắt nhỏ: – Cái chú này kỳ thiệt tình… rọi đèn kiếm đồ không rọi mà rọi cái gì đâu không… thôi đưa cái đèn đây tui kiếm thử coi sao… Bà Mẹo miệng nói chưa xong thì người đã đứng lên giật cây đèn trên.