Làm đạo diễn nhưng em lại nghiện đóng phim sex, phòng nhỏ làm phòng kỹ thuật để sau này anh lắp đặt các thiết bị kỹ thuật. Tầng một và hai, em giữ nguyên theo đúng ý của anh. Tầng ba sẽ có bếp,Làm đạo diễn nhưng em lại nghiện đóng phim sex khu giải trí và nghỉ ngơi. Tầng bốn là khu vực sinh hoạt riêng tư của mình, em lắp thêm cửa để đảm bảo sự riêng tư, tầng này em sẽ tự trí, anh cấm được ý kiến. – Được theo ý em. – Sang tuần họ sẽ lắp nội thất. Mất khoảng hai tuần sẽ hoàn thành toàn bộ. Buổi trưa, tôi về nhà Hiền.