Ngủ nhờ nhà 2 em đồng nghiệp nứng lồn và cái kết, anh ta biết những gì là nên và không nên. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng tôi đanh lại. – Có lẽ anh không cảm thấy gì khi chen ngang. Nhưng đó thực sự là bất lịch sự và thiếu tôn trọng người lớn. Và đáng nhẽ tôi không cần phải trả lời anh câu này, nhưng tôi cũng vẫn sẽ trả lời cho hai bác và Hiền. Tôi quay sang phía bố mẹ Hiền, Trai đẹp bị 2 em đồng nghiệp vắt kiệt tinh trùng phớt lờ sự căm tức của anh ta. – Trong suốt thời gian quen nhau và xác định nghiêm túc mối.