Nữ điệp viên rơi vào tay tội phạm và cái kết, anh nhé. Không khéo lại “ngã ngựa” sớm thì quê lắm nha! Phụng nói làm cả hai cười ngất. Anh chàng Vũ đáp lại: – Dạ! Em sẽ cố hết sức. Không ngã ngựa sớm đâu anh lo! Bên ngoài có tiếng cười của Phụng và hai cậu kia. Vy thấy anh chàng Vũ này coi bẽn lẽn vậy mà cũng đối đáp hay phết. Sau màn đối đáp đó là tiếng lục đục rồi bên ngoài phòng khách yên bặt không còn âm thanh gì nữa. Ở trong phòng tắm, Nữ điệp viên rơi vào tay tội phạm và cái kết sợ cứ để như thế lâu không chừng bị.