Ông chủ may mắn và bé giúp việc Rikka Ono lồn hồng, trai ngồi trong lớp thật sự là khó chịu, mấy ông biết bộ đồ đi học rồi đó cộng với cái nóng của Sài Gòn trưa 35 36 độ trong lớp thì có 2 cái quạt trần từ thời vua Bảo Đại quạt như không quạt. Nhà thằng Cường bạn tôi cũng gần trường mà có 1 cái phòng tắm à, Vợ đi vắng nên gạ địt bé giúp việc Rikka Ono thèm cặc nên nói qua đó tắm đỡ chứ vầy chiều dô học thúi chết, nguyên đám 7 đứa kéo qua nhà nó tắm tới tắm lui. Tôi cứ bị tụi nó kêu đợi đợi hồi gần dô học mà chưa.