Sung sướng cùng cô bạn thân của vợ thật sướng, hàng họ có vẻ ổn. Xúc mấy em đấy đi còn gì nữa. Tao thì không thích mấy em kiểu hiền hiền thế. Tôi cười gọi nước rồi bảo nó: – Gái cơ quan! Nói chung là không thích dây vào. Thế hôm qua vợ mày về thế nào? Còn đi được không hay là ê hết cả người không đi được nữa! Thằng Lâm cười bảo: – Nhìn Tuyết thế mà bảo ê á! Hơi nhầm nhé, Lén lút địt bạn của vợ khi cô đi công tác vẫn chiến thêm một phát nữa mới ngủ. Làm kiểu gì mà vợ thôi bảo thèm như phát điên phát dại luôn..