Tag: IPZZ-003

Phụ huynh nứng cặc hãm hiếp cô giáo Minami Aizawa khát tình

Phụ huynh nứng cặc hãm hiếp cô giáo Minami Aizawa khát tình , chịu chút nào, nhưng bí thư Trịnh Minh Đường ở trong hội nghị đứng lên gánh chịu trách nhiệm sơ sót, ông ta lại cố ý hỏi ý kiến của chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu về nhân sự của thị trấn Lâm Sơn, điều này chẳng khác gì đem Trọng Hải nướng lên ở trên lửa, mặc dù đối với bí thư Trịnh Minh Đường, ông rất phản cảm về chuyện này, Phụ huynh nứng cặc hãm hiếp cô giáo Minami Aizawa mông đẹp nhưng vì phải biểu hiện ê kíp lãnh đạo huyện Hải Dương đoàn kết, nên ông cũng không có nói gì trong buổi họp. Khi chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu vừa cất bước rời khỏi huyện ủy, Trịnh Minh