Tag: JUFE-439

Vụng trộm mỗi ngày cùng vợ của chú Kana Morisawa vú to

Vụng trộm mỗi ngày cùng vợ của chú Kana Morisawa vú to , không phải quả hồng mềm, các ngươi đã lầm khi dám tấn công nơi này.” Lại hai vị trung niên đạp không bước ra cùng với Lạc Nhất Vương, bọn hắn một vị là Lê Chí Tôn, Vừa dậy thì đã được chén vợ chủ nhà Kana Morisawa nhiều nước một vị khác là An Dương Chí Tôn. Trong tay Lê Chí Tôn chấp chưởng Thuận Thiên Kiếm. Trong tay An Dương Chí Tôn nắm giữ Linh Quang Thần Nỏ. Đều là Binh Nhân Tộc… “Thuận Thiên Kiếm Pháp!” Thuận Thiên Kiếm được Lê Chí Tôn nâng lên không