Tag: Mary Tachibana

Lấp đầy khoảng trống cho vợ đồng nghiệp Mary Tachibana lồn đẹp

Lấp đầy khoảng trống cho vợ đồng nghiệp Mary Tachibana lồn đẹp , cô thấy cậu ta rất nhẹ nhàng. Lúc cậu ta hôn cô, Phương không để ý, tự nhiên thấy mát mát. Cô ngước nhìn lại thấy Khương đã cởi khóa áo của mình ra rồi, bung nguyên hàng nút áo dài trước cổ của cô. Khương ngừng hôn cô, cậu ta thoăn thoắt tuột áo dài cô đang mặc ra. Khương lòn ra sau, nhẹ nhàng bung cái khoái. Chỉ trong thoáng chốc, Lấp đầy khoảng trống cho vợ đồng nghiệp Mary Tachibana vắng chồng cả phần thân trên của Phương bị cậu ta tuột ra sạch trơn. Khương để cái áo dài và cái áo ngực của cô lên bàn rồi đứng khép nép nhìn cô. Cả lớp chờ cô cho điểm. Cô chậm