Tag: SHKD-737

Tên trộm may mắn và em hàng xóm Matsushita Saeko mông to

Tên trộm may mắn và em hàng xóm Matsushita Saeko mông to , cả Thi Cốt và Oán Linh đều tấn công khi cảm ứng được sự tồn tại của người lân cận, vậy muốn vượt qua bí cảnh này chỉ có hai phương pháp. Một là nghiền ép tất cả chúng nó một đường xông tới. Hai là không để chúng nó phát hiện ra sự hiện diện của mình. Vì để tiết kiệm thời gian, thân ảnh quyết định sử dụng phương pháp thứ hai. Chiếc vòng trên cổ tay ẩn trong lớp áo choàng nhẹ nhàng lay động, Lẻn vào ăn trộm nhưng được địt chị chủ nhà Matsushita Saeko lồn hồng một viên