Thỏa mãn cơn nứng cùng em hàng xóm Jinguji Nao mông to , lượng phần thiên diệt địa… Hoa Tử Linh tê dại cả da đầu, trực tiếp hóa thành bản thể là một đoá hoa khổng lồ, tầng tầng lớp lớp Không Gian bảo vệ xung quanh, Trở thành nô lệ tình dục cho em hàng xóm Jinguji Nao dâm đãng Tử Vong Lực như vũ bão quét ra nhằm suy yếu thế kiếm. Đây là lý do Lạc Nam giải trừ Quốc Độ Tử Vong, bởi vì Quốc Độ Tử Vong có thể gia tăng chiến lực của Hoa Tử Linh. OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH… Toàn bộ chiến trường lung lay sắp đổ, Diệt Thần Kiếm Trận tàn phá bừa bãi, tru diệt tất cả bên trong phạm vi mà nó tác động. Nghiền nát