Trở thành nô lệ tình dục của em giúp việc Mia Nanasawa vắng chồng , quái, phân thân này không những thật sự có cảm giác máu thịt, mà ngay cả tác dụng quả Kim Dương Thảo Vương trong cơ thể hắn cũng có thể sử dụng như thường. Bản thể cùng phân thân nhìn nhau, Chu Hằng lập tức dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, Đưa vào đời em giúp việc Mia Nanasawa nhiều nước chính mình nhìn chính mình là trải nghiệm quỷ gì? Hắn lại thử nhéo vào phân thân một cái, cảm giác đau truyền về cũng chân thật như vậy, hiện tại nói là phân