Vợ của đồng nghiệp ngon quá làm anh lên đỉnh, đội người thì Vina người thì Mobi nên thành ra không có sóng không có cách nào liên lạc về để báo cho cơ quan hoặc người nhà. Đến gần 8h tối thì ông bà lão thu dọn đồ họ trải chăn màn ra, Phim sex lên đỉnh cả ngày cùng vợ đồng nghiệp lán nương này chỉ có các vật dụng tối thiếu chăn màn chỉ có 2 bộ, 1 bộ là của ông bà lão rồi còn 1 bộ dành cho con cháu nay đem cho khách mượn. Thêm nữa là chưa đến mùa đông nên chỉ có một cái chăn mỏng 4 người đắp chung để chống.