Học trò mất dạy hiếp dâm cô giáo Nodoka Sakuraha dâm đãng,, Anh chàng đang bú lồn ngon lành, đột nhiên ngẩn mặt lên nói với bạn: – Ê tụi bây… tụi mình chơi kiểu “Bành voi Trưng Triệu” đi… Một anh chàng phía trên ngẩng mặt lên hỏi: – Sao tự dưng mày lại đòi chơi trò đó!? – Tại chim em nằm thấp… tao cúi đầu bú mỏi cổ quá hà… chơi trò đó tao bú cho dễ… – Uhm… thôi được rồi… chơi cho vui… Vy nghe cả ba bàn bạc vậy, chưa hiểu chuyện gì, Kế hoạch hiếp dâm cô giáo chủ nhiệm Nodoka Sakuraha dâm đãng ú ớ định hỏi thì cả ba đã hành động. Hai anh chàng.